30 april 2019

Aantal apotheekmedewerkers stijgt verder

Meer medewerkers in de apotheek, die meer uren werken. Leidt dat tot minder werkdruk?

Het aantal apotheekmedewerkers in openbare apotheken is in 2018 gestegen met 714 (3%). Dat blijkt uit de cijfers die de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) opvroeg bij het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA). Het aantal apothekersassistenten is niet apart aangegeven. Dit heeft te maken met de nieuwe privacywetgeving, waardoor de functie niet meer geregistreerd mag worden bij PMA. Geslacht wordt wel gedocumenteerd: 90% is vrouw.

De medewerkers zijn gemiddeld meer uren per week gaan werken. Daardoor groeide het gemiddeld aantal fte’s per apotheek met 3,6%. Het aantal fte’s per apotheek was in 2018 gemiddeld 8,4, uitgevoerd door gemiddeld 13 medewerkers, die gemiddeld elk 24 uur per week werken.

De grafiek laat de lichte groei van medewerkers en fte’s van de laatste jaren zien. Ook het aantal gedetacheerden is daarin te zien. Gedetacheerden lijken maar een heel klein deel uit te maken van het totaal: 238 van de 24.750 (1%). Maar, geeft SFK aan, gedetacheerden zijn niet altijd aangesloten bij het pensioenfonds PMA.

We zijn benieuwd of de uitbreiding van het aantal fte’s de werkdruk vermindert…

Bron: SFK, tevens gepubliceerd in PW

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten