10 maart 2016

75% minder medicatiefouten bij nierpatiënten in Catharina Ziekenhuis

Intensieve medicatiebegeleiding heeft de afgelopen jaren de zorg voor nier- en dialysepatiënten in het Catharina Ziekenhuis sterk verbeterd. Door regelmatige medicatiecontrole, nieuwe protocollen en meer regie door de patiënt zelf kon het aantal medicatiefouten op de dialyse-afdeling worden teruggedrongen met 75 procent.

Op de nierfalenpoli van het Catharina Ziekenhuis krijgen nierpatiënten sinds enige tijd standaard twee keer per jaar een gesprek met een ziekenhuisapotheker over hun medicatie. “De ziekenhuisapothekers zijn op de hoogte van de nierfunctie van de patiënt, waardoor we de dosering van de medicijnen beter kunnen afstemmen op die individuele patiënt. Soms zien we ook dat een patiënt twee verschillende medicijnen slikt, die elkaar niet verdragen. Dat corrigeren we direct”, aldus ziekenhuisapotheker Marieke Kerskes die de nieuwe werkwijze ontwikkelde.  Goed medicatiebeleid en een goed medicatiegebruik door de patiënt zijn immers belangrijk om de nierfunctie bij nierpatiënten zo lang mogelijk stabiel te houden.

Nierpatiënten slikken gemiddeld tien verschillende geneesmiddelen per dag. Toediening van medicatie en therapietrouw is daardoor moeilijk bij deze patiëntengroep. “Tel daarbij op dat veel nierpatiënten ook diabetes of hart- en vaatziekten hebben, waardoor het aantal bijwerkingen hoger is dan normaal,” aldus Marieke Kerskes. “Ons motto is: ‘Zelf doen waar het kan, overnemen als het moet!’ Het is belangrijk dat de patiënt zelf de medicatie beheert en de bijwerkingen leert kennen.” Het ziekenhuis heeft ook de medicatieoverdracht naar de apotheker buiten het ziekenhuis verbeterd.

Landelijk opgepakt


De nieuwe werkwijze, uniek voor Nederland, is ontwikkeld door ziekenhuisapotheker Marieke Kerskes samen met de afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis, de Nierstichting, de Nierpatiëntenvereniging Nederland en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). De werkwijze wordt de komende twee jaar onder regie van de Nierstichting en de KNMP uitgerold bij andere niercentra in Nederland.

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten