1 november 2017

3MR: effectiever voor vermindering medicijngebruik in verpleeghuis

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben een succesvolle methode ontwikkeld om het medicijngebruik in verpleeghuizen te verminderen.

De methode is de Multidisciplinary Multistep Medication Review (3MR) genoemd. Artsen die volgens 3MR te werk gingen waren succesvoller in het terugdringen van het medicijngebruik dan artsen in de controlegroep: bij hen konden vier van de tien patiënten stoppen met één of meer medicijnen, in de controlegroep lukte dat bij drie van de tien. 

De methode bestaat uit vier stappen:

  1. inschatting maken van de toestand van de patiënt;
  2. kritische beschouwing van het medicijngebruik;
  3. bespreking en heroverweging van de actuele medicatie in samenspraak tussen arts en apotheker;
  4. doorvoeren van de gewenste veranderingen in medicatie en monitoren op eventuele negatieve effecten.


De 3MR bleek effectief bij het stoppen met onnodige medicatie, zonder achteruitgang in kwaliteit van leven en algemeen welbevinden van de verpleeghuisbewoners. De 3MR lijkt een veelbelovende methode om in de toekomst het onnodig medicijngebruik in verpleeghuizen verder terug te dringen.

Bron: RUG

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten