30 april 2019

20% bestelt herhaalrecept online

Hoeveel maken Nederlanders gebruik van online mogelijkheden in de zorg? CBS zocht het uit.

Van de volwassen Nederlanders heeft 22% in 2018 via internet een herhaalrecept aangevraagd bij de huisarts.

In het onderzoek Belevingen van het CBS is in 2018 het gebruik van specifieke e-health-toepassingen gemeten en zijn de meningen over dit onderwerp gepeild (onder eHealth worden online toepassingen verstaan die de gezondheid of gezondheidszorg ondersteunen).

Om welke toepassingen gaat het en hoe vaak werden deze toepassingen gebruikt?

  • online een herhaalrecept vragen bij de huisarts: 22%;
  • online een afspraak maken: 12%;
  • een consult per videoverbinding (dit gebeurt erg weinig).

Online herhaalrecept niet altijd mogelijk

Niet bij alle huisartsen is het mogelijk een herhaalrecept online aan te vragen en als het mogelijk is, dan zijn lang niet alle patiƫnten daarvan op de hoogte.

Van de ondervraagden gaf bijna de helft aan dat het mogelijk was om via internet bij de huisarts een herhaalrecept aan te vragen, een derde wist niet of het kon. Van de groep die deze mogelijkheid heeft, zei 45 procent dit ook wel eens te doen. Omgerekend is dit 22 procent van de volwassen bevolking. Twee derde denkt wel online herhaalrecepten aan te gaan vragen in de toekomst.

Ouderen en vrouwen maken vaker van de online mogelijkheden gebruik. Maar andersom: van degenen die het nog niet doen, is juist van de ouderen en de vrouwen een kleiner deel bereid dit in de toekomst te doen.

(Bron: Zorgvisie, CBS)

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten